MAPA KONTUROWA EUROPY - ZESTAW

STRONY:

15 str.

WYMIAR:

227 x 190 mm

Opis produktu:

Zestaw map konturowych Europy jest przyborem, którego nie może zabraknąć w żadnej szkole i żadnym domu miłośnika odkryć geograficznych. Komplet zawiera aż jedenaście arkuszy, w tym pięć map do samodzielnych ćwiczeń. Dzięki mapom dzieci i młodzież szkolna zapoznają się m.in. z krajami Unii Europejskiej, podziałem politycznym kontynentu czy też najbardziej znanymi okręgami przemysłowymi.

 

Zestaw zawiera:

 • Podział polityczny
 • Hipsometrię
 • Krainy geograficzne
 • Wody powierzchniowe
 • Wody powierzchniowe z granicami państw
 • Lesistość, ochronę przyrody, zespoły miejskie powyżej 1 mln mieszkańców
 • Surowce mineralne
 • Okręgi i ważniejsze ośrodki przemysłowe, technopolie
 • Mape Uni Europejskiej
 • Duże porty morskie, wielkie porty lotnicze
 • 5 map do ćwiczeń