MAPA KONTUROWA POLSKI - ZESTAW II

STRONY:

6 str.

WYMIAR:

227 x 190 mm

Opis produktu:

Dziecko już od najmłodszych lat powinno zaznajamiać się z geografią swojego kraju. Pomogą mu w tym konturowe mapy Polski. Taki zestaw to niezbędne wyposażenie szkoły podstawowej oraz średniej. Znajdziesz w nim arkusze przedstawiające podział administracyjny Polski, hipsometrię, krainy geograficzne, wody powierzchniowe i główne rzeki, lesistość i ochronę przyrody oraz okres wegetacyjny.

 

Zestaw zawiera:

  • Podział administracyjny
  • Gęstość zaludnienia i miasta powyżej 50 tys. mieszkańców
  • Surowce mineralne
  • Okręgi i ośrodki przemysłowe
  • Rolnictwo i gleby
  • Transport