MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - EUROPA NA PRZEŁOMIE XVII/XVIII W.

SKALA:

1:3,35 mln / 1:1,5 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Opis produktu:

Ścienna mapa historyczna - Europa na przełomie XVII i  XVIII wieku przedstawia informacje na temat zasięgu przestrzennego panowania Habsburgów, a także rozwój Rosji oraz Imperium Osmańskiego. Druga strona mapy historycznej to Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli między innymi zmiany terytorialne Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz miejsca, w których odbywały się obrady sejmów walnych.

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

Europa na przełomie XVII i XVIII wieku:

  • zasięg terytorialny panowania Habsburgów oraz zmiany ich stanu posiadania
  • rozwój Imperium Osmańskiego, Rosji
  • terytorialne usytuowanie państewek niemieckich

Rzeczpospolita Obojga Narodów (strona druga):

  • przemiany terytorialne Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego przed i po unii lubelskiej
  • nabytki terytorialne Polski i Litwy do 1619 roku
  • miejsca obrad sejmów walnych sejmików generalnych, poselskich i deputackich