MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - EUROPA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

SKALA:

1:3,4 mln / 1:27,5 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Świat po II Wojnie Światowej

Opis produktu:

Mapa ścienna historyczna przedstawia Europę po II wojnie światowej. Poczynając od przynależności państw do NATO aż po zasięg stref okupacyjnych na terenie Niemiec. Zaznaczono także tereny objęte Planem Marshalla oraz interwencję ZSRR wobec krajów objętych Układem Warszawskim. Druga strona mapy prezentuje świat po II wojnie światowej, gdzie zostały umieszczone m.in. rozmiary wpływów politycznych ZSRR, zasięg Unii Europejskiej, konflikty zbrojne jak i zamachy terrorystyczne. 

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Europa po II wojnie światowej:

  • przynależność państw europejskich do NATO i Układu Warszawskiego, RWPG, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
  • zasięg stref okupacyjnych na terenie Niemiec
  • tereny objęte Planem Marshalla, granice podziału politycznego z 1945 roku - "żelazna kurtyna”
  • interwencja ZSRR w krajach Układu Warszawskiego

Świat po II wojnie światowej (strona druga):

  • rozmiary wpływów politycznych ZSRR
  • zasięg pocisków SS-20, Pershing, Cruise
  • przynależność państw do Układu Warszawskiego, NATO
  • zasięg Unii Europejskiej
  • przemiany w świecie kolonialnym
  • największe konflikty zbrojne i zamachy terrorystyczne