MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - EUROPA PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ

SKALA:

1:3,35 mln / 1:1 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Odbudowa Państwa Polskiego

Opis produktu:

Mapa ścienna historyczna przedstawia Europę podczas trwania I wojny światowej. Uwzględnione na niej są linie frontów, ważniejsze bitwy, zasięg okupacji niemieckiej, a także obszar rewolucji rosyjskiej. Na drugiej stronie mapy znajdują się etapy odbudowy państwa polskiego. Uwzględnione tu zostały skutki traktatu wersalskiego, zasięg plebiscytów a także przemiany terytorialne w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Europa podczas I wojny światowej:

  • Zaangażowanie państw europejskich po stronie walczących bloków państw
  • linie frontów w latach 1914 - 1917
  • zasięg okupacji niemieckiej
  • zasięg rewolucji w Rosji
  • powstawanie polskich formacji wojskowych
  • ważniejsze bitwy

Odbudowa państwa polskiego (strona druga):

  • proces wyzwalania ziem polskich spod okupacji zaborców
  • postanowienia traktatu wersalskiego wobec ziem polskich
  • zasięg plebiscytów
  • przemiany terytorialne w czasie wojny polsko-bolszewickiej