MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - ODBUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO

SKALA:

1:1 mln / 1:3,35 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Europa Podczas I Wojny Światowej

Opis produktu:

Historyczna mapa przeznaczona do powieszenia na ścianie, prezentująca na jednej ze stron odbudowę państwa polskiego, a na drugiej - Europę podczas I wojny światowej została wykonana z wysokiej klasy materiałów. Jedna ze stron w wyraźny sposób zaznacza poziom zdezintegrowania państwa polskiego oraz jego powolną odbudowę. Druga - linie frontów i działania militarne podczas I wojny światowej oraz ważniejsze bitwy, które rozegrały się w tym okresie.

 

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Odbudowa państwa polskiego:

  • Proces wyzwalania ziem polskich spod okupacji zaborców
  • Postanowienia traktatu wersalskiego wobec ziem polskich
  • Zasięg plebiscytów
  • Przemiany terytorialne w czasie wojny polsko-bolszewickiej

 

Europa podczas I wojny światowej (strona druga):

  • Zaangażowanie państw europejskich po stronie walczących bloków państw
  • Linie frontów w latach 1914 - 1917
  • Zasięg okupacji niemieckiej
  • Ważniejsze bitwy
  • Zasięg rewolucji w Rosji
  • Powstawanie polskich formacji wojskowych