MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - ODBUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO

SKALA:

1:1 mln / 1:3,35 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Europa Podczas I Wojny Światowej

Opis produktu:

Historyczna mapa ścienna przeznaczona do powieszenia na ścianie prezentująca na jednej ze stron jak wyglądała odbudowa państwa polskiego, a na drugiej - Europę podczas I wojny światowej - została wykonana z wysokiej klasy materiałów. Jedna strona zatem przedstawia poziom zdezintegrowania państwa polskiego oraz jego powolną odbudowę. Druga - linie frontów i działania militarne podczas I wojny światowej oraz ważniejsze bitwy, które rozegrały się w tym okresie.

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

Odbudowa państwa polskiego:

  • proces wyzwalania ziem polskich spod okupacji zaborców
  • postanowienia traktatu wersalskiego wobec ziem polskich
  • zasięg plebiscytów
  • przemiany terytorialne w czasie wojny polsko-bolszewickiej

 Europa podczas I wojny światowej (strona druga):

  • zaangażowanie państw europejskich po stronie walczących bloków państw
  • linie frontów w latach 1914 - 1917
  • zasięg okupacji niemieckiej
  • ważniejsze bitwy
  • zasięg rewolucji w Rosji
  • powstawanie polskich formacji wojskowych