MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW

SKALA:

1:1,4 mln / 1:800 tys.

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Ziemie Polskie w czasach Rozbicia Dzielnicowego

Opis produktu:

Mapa ścienna historyczna - Polska pierwszych Piastów przedstawia nasze ziemie za czasów pierwszych Piastów. Na mapie znajdziemy ośrodki państwotwórcze, przemiany terytorialne, rozmieszczenie plemion. Druga strona mapy pokazuje przemiany w okresie rozbicia dzielnicowego: zasięg terytorialny za czasów Kazimierza Sprawiedliwego, lenna polskie, najazd tatarski z ważniejszymi bitwami.

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Polska pierwszych Piastów:

  • najstarsze centra państwotwórcze
  • rozmieszczenie plemion polskich
  • przemiany terytorialne za panowania Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Mieszka II i Bolesława Krzywoustego
  • kierunki wypraw wojennych Bolesława Chrobrego i Henryka II

Ziemie polskie w czasach rozbicia dzielnicowego (strona druga):

  • granice dzielnic dziedzicznych i dzielnicy senioralnej
  • lenna Polski i terytoria zależne
  • zasięg terytorialny państwa Kazimierza Sprawiedliwego
  • najazd tatarski w 1241 r. i ważniejsze bitwy