MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

SKALA:

1:1 mln / 1:1,05 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Działania Armii Czerwonej na Ziemiach Polskich 1944-1945

Opis produktu:

Mapa przedstawiająca obraz Polski po II wojnie światowej stanowi doskonałe narzędzie edukacyjne, zarówno na poziomie szkoły średniej, jak i studiów. Mapa historyczna tego typu dobrze sprawdzi się także na wszelkiego rodzaju spotkaniach pasjonatów historii lub po prostu w domach, jako ozdoba i podkreślenie pasji gospodarza. Na jej odwrocie umieszczono mapę prezentującą działania Armii Czerwonej na ziemiach polskich w latach 1944 -1945.

 

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Polska po II wojnie światowej:

  • Przemiany terytorialne Polski
  • Rejony działalności Armii Krajowej i UPA
  • Ośrodki przemysłowe powstałe w czasach PRL
  • Zasięg oporu przeciw władzy komunistycznej
  • Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (1968)

 

Działania Armii Czerwonej na ziemiach polskich 1944 -1945 (strona druga):

  • Proces zajmowania ziem polskich przez wojska radzieckie w latach 1944 - 1945
  • Kierunki działań Armii Czerwonej
  • Miejsca przetrzymywania żołnierzy Armii Krajowej
  • Kształt terytorialny Polski po II wojnie światowej