MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - ROZWÓJ UNII EUROPEJSKIEJ

SKALA:

1:3,5 mln / 1:3,5 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Unia Europejska

Opis produktu:

Unia Europejka, która narodziła się 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht to wyraz solidarności integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, z jaką mieliśmy do czynienia od wielu, wielu lat. Dzięki mapie ściennej przedstawiającej jej rozwój możliwe jest prześledzenie tej ogromnej współpracy na skalę całej Europy. Lektura powyższej mapy pozwoli dogłębnie poznać, które państwa należą, kandydują, a które nie należą do składu Unii Europejskiej.

 

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Rozwój Unii Europejskiej:

  • Etapy powstawania Wspólnoty do 2004 roku
  • Państwa założycielskie
  • Etapy rozszerzania Unii (do 2007 roku)

 

Unia Europejska (strona druga):

  • Podział Europy na kraje wchodzące w skład Unii, kandydujące i nienależące do Wspólnoty
  • Terytoria znajdujące się poza Europą należące do Unii Europejskiej