MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - RZECZPOSPOLITA 1648-1764

SKALA:

1:1,4 mln / 1:1,4 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Rzeczpospolita w okresie Rozbiorów

Opis produktu:

Mapa ścienna historyczna - Rzeczpospolita 1648-1764 przedstawia najważniejsze wydarzenia z tego okresu, jakie miały miejsce na ziemiach polskich. Przybliżone zostają m.in. miejsca bitew z okresu "potopu szwedzkiego", wojen polsko-tureckich oraz polsko-rosyjskich. Druga strona mapy ukazuje Rzeczpospolitą w okresie rozbiorów oraz ruchy wojska Tadeusza Kościuszki jak i Henryka Dąbrowskiego wraz z miejscami ważniejszych bitew. 

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Rzeczpospolita 1648 - 1764 m.in.:

  • rozwój terytorialny Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1648
     wraz z lennami
  • zasięg powstania Chmielnickiego, "potopu szwedzkiego", wojen polsko-tureckich i polsko-rosyjskich
  • miejsca ważniejszych bitew

Rzeczpospolita w okresie rozbiorów (strona druga):

  • zmiany terytorialne Rzeczpospolitej w kolejnych rozbiorach
  • tereny zależne od zaborców i ich administracja
  • ruchy wojsk T. Kościuszki i H. Dąbrowskiego
  • ważniejsze bitwy