MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

SKALA:

1:1,5 mln / 1:3,35 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Europa na przełomie XVII/XVIII w.

Opis produktu:

Mapa historyczna prezentuje terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów: przemiany terytorialne przed i po Unii Lubelskiej. Mało tego na mapie znajdują się także miejsca obrad sejmów. Na drugiej stronie ukazana jest Europa na przełomie XVII i XVIII wieku - poczynając od zasięgów terytorialnych panowania Habsburgów poprzez rozwój Imperium Osmańskiego aż do usytuowania państewek niemieckich.

 

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów:

  • Przemiany terytorialne Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego przed i po unii lubelskiej
  • Nabytki terytorialne Polski i Litwy do 1619 roku
  • Miejsca obrad sejmów walnych sejmików generalnych, poselskich i deputackich

 

Europa na przełomie XVII i XVIII wieku (strona druga):

  • Zasięg terytorialny panowania Habsburgów oraz zmiany ich stanu posiadania
  • Rozwój Imperium Osmańskiego, Rosji
  • Terytorialne usytuowanie państewek niemieckich