MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - RZECZPOSPOLITA OD POŁOWY XVI WIEKU DO POŁOWY XVII WIEKU

SKALA:

1:1,5 mln / 1:27,5 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Wielkie Odkrycia Geograficzne

Opis produktu:

Mapa historyczna przedstawiająca z jednej strony sytuację Rzeczpospolitej od połowy XVI wieku do połowy XVII wieku. Mapa przedstawia zasięgi terytorialne oraz zmiany jakie się dokonywały w tym czasie. Druga strona mapy ściennej przedstawia najważniejsze odkrycia geograficzne jakie miały miejsce do XVII wieku.

 

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Rzeczpospolita od połowy XVI do połowy XVII wieku:

  • Zasięg terytorialny Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz przemiany związane z unią lubelską
  • Nabytki terytorialne Polski i Litwy do 1619 roku
  • Lenna polskie
  • Tereny we wspólnym władaniu polsko-litewskim

 

Wielkie odkrycia geograficzne (strona druga):

  • Obszary znane Europejczykom i Arabom do XIV wieku
  • Obszary odkryte do XVII wieku
  • Kierunki wypraw geograficznych odkrywców i konkwistadorów
  • Wpływy hiszpańskie i portugalskie w świecie