MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - RZECZPOSPOLITA W OKRESIE ROZBIORÓW

SKALA:

1:1,4 mln / 1:1,4 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Rzeczpospolita 1648-1764

Opis produktu:

Trudno sobie wyobrazić lekcję historii zwłaszcza podczas omawiania rozbioru Polski bez dużej, dokładnej mapy historycznej. Ta dwustronna mapa laminowana o skali 140:100, obejmuje okres dziejów Rzeczpospolitej Polskiej od roku 1648 do 1764. Mapa zawiera bogato zarysowane miejsca bitew z tego okresu, jak również ruchy wojsk Tadeusza Kościuszki oraz Henryka Dąbrowskiego. Idealna pomoc dydaktyczna dla każdego nauczyciela historii zarówno w szkole średniej, jak i innych ośrodkach dydaktycznych.

 

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Rzeczpospolita w okresie Rozbiorów:

  • Zmiany terytorialne Rzeczpospolitej w kolejnych rozbiorach
  • Tereny zależne od zaborców i ich administracja
  • Ruchy wojsk T. Kościuszki i H. Dąbrowskiego
  • Ważniejsze bitwy

 

Rzeczpospolita 1648 - 1764 (strona durga):

  • Rozwój terytorialny Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1648
     wraz z lennami
  • Zasięg powstania Chmielnickiego, "Potopu", wojen polsko-tureckich i polsko-rosyjskich
  • Miejsca bitew