MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

SKALA:

1:27,5 mln / 1:3,4 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Europa po II Wojnie Światowej

Opis produktu:

Ścienna mapa historyczna Polski po wojnie obejmuje okres w historii Polski w latach 1944 - 1945. Jest to okres kształtowania się państwa polskiego i zmian terytorialnych, jakie nastąpiły tuż po zakończeniu II wojny światowej. To okres intensywnych zmian w Polsce. Dwustronna mapa ścienna bogato ilustruje poczynania władz radzieckich w tym czasie na ziemiach polskich. Świetna pomoc dydaktyczna dla historyków, studentów i uczniów.

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Świat po II wojnie światowej:

  • rozmiary wpływów politycznych ZSRR
  • zasięg pocisków SS-20, Pershing, Cruise
  • przynależność państw do Układu Warszawskiego, NATO
  • zasięg Unii Europejskiej
  • przemiany w świecie kolonialnym
  • konflikty zbrojne i zamachy terrorystyczne

 

Europa po II wojnie światowej (strona druga):

  • przynależność państw europejskich do NATO i Układu Warszawskiego, RWPG, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
  • zasięg stref okupacyjnych na terenie Niemiec
  • tereny objęte planem Marshalla, „żelazna kurtyna”
  • interwencja ZSRR w krajach Układu Warszawskiego