MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE 1240-1430

SKALA:

1:1,3 mln / 1:950 tys.

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego 1333-1370

Opis produktu:

Dobrze dobrane pomoce naukowe urozmaicą każdą lekcję historii i pomogą uczniom lepiej zrozumieć zmiany, które nastąpiły. Ścienna mapa historyczna obrazuje Wielkie Księstwo Litewskie w latach 1240 do 1430, zaś na jej odwrocie znajdziemy prezentację Królestwa Polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego w latach 1333 do 1370. Solidne materiały gwarantują trwałość mapy, a odpowiednia kolorystyka zapewnia przejrzysty widok wszelkich informacji zawartych na mapie.

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

 

Wielkie Księstwo Litewskie 1240 - 1430:

  • zmiany terytorialne Litwy za panowania Mendoga, Witenesa, Giedymina, Olgierda i Witolda
  • zasięg Królestwa Polskiego i jego zmiany terytorialne (stałe i czasowe)

Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego 1333 -1370 (strona druga):

  • zasięg państwa odziedziczonego po Władysławie Łokietku
  • ziemie włączone do Polski przez Kazimierza Wielkiego
  • lenna Królestwa Polskiego
  • ziemie czasowo zależne od Polski
  • główne szlaki handlowe