MAPA ŚCIENNA HISTORYCZNA - WOJNA OBRONNA POLSKI W 1939 ROKU

SKALA:

1:1 mln / 1:1,05 mln

WYMIAR:

140 x 100 cm

OPIS:

Dwustronna

STRONA DRUGA:

Rzeczpospolita Polska 1920-1939

Opis produktu:

Historyczna mapa ścienna obrazuje wojnę obronną Polski w 1939 roku, zaś na jej odwrocie umieszczono zasięg terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1920 - 1939. Spoglądając na mapę, znajdziemy informacje na temat linii frontu wojsk niemieckich i radzieckich oraz kierunków ich agresji. Druga strona prezentuje między innymi fakty na temat obszaru COP i lokalizacji podstawowych gałęzi przemysłu, a także zasięg terytorialny naszego kraju od 1920 do 1939 roku.

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

Wojna obronna Polski w 1939 roku:

  • kształt terytorialny państwa polskiego
  • koncentracja wojsk niemieckich i sowieckich oraz kierunki agresji
  • miejsca ważniejszych bitew
  • podział państwa polskiego według paktu Ribbentrop-Mołotow i układu niemiecko-radzieckiego granicznego
  • zabory terytorialne dokonane przez Litwę, Węgry i Słowację

Rzeczpospolita Polska 1920 - 1939 (strona druga):

  • zasięg terytorialny państwa
  • obszar COP i lokalizacja podstawowych gałęzi przemysłu
  • najważniejsze porty i linie kolejowe
  • gazociągi
  • ośrodki akademickie