MAPA ŚCIENNA NIEMIEC - KODÓW POCZTOWYCH

WYMIAR:

89 x 120 cm

Opis produktu:

Kodowa mapa ścienna Niemiec to ułatwienie głównie dla firm współpracujących z zachodnim sąsiadem Polski. Zawiera numery strefy głównej, regionalnej aż do 5 strefy pocztowej wraz z ich granicami. Wzbogacona siecią dróg i autostrad ułatwia dodatkowo działania logistyczne. Uzupełnienie stanowi legenda w językach: polskim, angielskim i oczywiście niemieckim.

Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.

 

Mapa zawiera:

  • Numery strefy głównej (1 cyfra pocztowej strefy głównej)
  • Numery pocztowej głównej liczby regionalnej (1, 2 cyfra pocztowej strefy głównej)
  • Cyfry od 3 do 5 strefy pocztowej
  • Numery stref głównych
  • Granice pocztowych stref głównych
  • Granice pocztowych stref regionalnych
  • Autostrady
  • Drogi ekspresowe i główne
  • Legendę w jezyku Polskim, Niemieckim i Angielskim