MAPA ŚCIENNA PODZIAŁU KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W POLSCE

SKALA:

1:500 tys.

WYMIAR:

144 x 136 cm

Opis produktu:

Dwustronnie laminowana, solidna mapa ścienna podziału kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w jasny i czytelny sposób przedstawia sposób organizacji kościoła w naszym kraju. Uwzględnia nie tylko siedziby metropolii i archidiecezji, diecezji, dekanatów, ale także ich granice. Uzupełniona o mapę miejsc sakralnych (archikatedr, katedr, kolegiat, kościołów i sanktuariów) posiada także wykaz archikatedr i metropolii.

Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.

 

Mapa zawiera: 

 • Siedziby metropolii i archidiecezjii
 • Siedziby diecezji
 • Nazwy dekanatów
 • Granice metropolii
 • Granice acchidiezecjii i diecezji
 • Granice dekanatów
 • Granice województw
 • Archikatedry, katedry i konkatedra
 • Kolegiaty
 • Kościoły parafialne i siedziby parafii
 • Kościoły parafialne - sanktuaria
 • Sanktuaria
 • Wykaz archikatedr i metropolii