MAPA ŚCIENNA PODZIAŁU KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W POLSCE

SKALA:

1:500 tys.

WYMIAR:

147 x 140 cm

Opis produktu:

Dwustronnie laminowana mapa ścienna podziału kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w jasny i czytelny sposób przedstawia sposób organizacji kościoła w naszym kraju. Uwzględnia nie tylko siedziby metropolii i archidiecezji, diecezji, dekanatów, ale także ich granice. Uzupełniona o mapę miejsc sakralnych (archikatedr, katedr, kolegiat, kościołów i sanktuariów) posiada także wykaz archikatedr i metropolii.

 

Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.

 

Mapa zawiera: 

  • siedziby metropolii i archidiecezji, siedziby diecezji
  • nazwy dekanatów
  • granice metropolii, granice archidiezecji i diecezji
  • granice dekanatów
  • archikatedry, katedry i konkatedra
  • kolegiaty
  • kościoły parafialne i siedziby parafii
  • kościoły parafialne - sanktuaria
  • sanktuaria
  • wykaz archikatedr i metropolii