MAPA ŚCIENNA POLSKI Z KALENDARIUM - LINIi KOLEJOWYCH

SKALA:

1:1 mln

WYMIAR:

68 x 88 cm

Opis produktu:

Przyszła kolej na… Mapę ścienną linii kolejowych Polski z kalendarium. Jeśli dla Twojej firmy ważny jest transport kolejowy lub jeśli ten środek transportu stanowi pasję, mapa ta jest dobrym rozwiązaniem pozwalającym na połączenie funkcjonalności. Dzięki zróżnicowaniu kolorystycznemu możliwe jest wyszczególnienie poszczególnych odcinków linii kolejowych, a kalendarz na cały rok ułatwia działania planistyczne.