MAPA ŚCIENNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ADMINISTRACYJNO-DROGOWA

SKALA:

1:190 tys.

WYMIAR:

100 x 120 cm

Opis produktu:

Mapa ścienna lubelskiego to mapa przygotowana z najwyższa starannością, do natychmiastowego zawieszenia na ścianie. Zawiera aktualną i kompletną sieć drogową, w tym autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, miejskie i lokalne. Wyraźna, kontrastowa kolorystyka wyróżnia granice poszczególnych jednostek administracyjnych, takich jak gminy czy powiaty. Mapa tego typu może być wsparciem w dydaktyce, w biznesie, a nawet w każdym gospodarstwie domowym.

 

Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.

 

Mapa zawiera: 

 • Granice województwa
 • Granice powiatu (każdy powiat zaznaczony innym kolorem)
 • Granice miasta na prawach powiatu
 • Granice miasta
 • Granice gminy
 • Granice miasta połączonego z gminą
 • Przynależność obszaru gminy do siedziby znajdującej się w mieście
 • Siedziby Urzędów Wojewódzkich
 • Siedziby Starostw Powiatowych
 • Siedziby Urzędów Miejskich
 • Siedziby Urzędów Gminnych
 • Siedziby Urzędów Miast i Gmin
 • Miasta na prawach powiatu
 • Autostrady oraz autostrady w budowie
 • Drogi główne, drugorzędne, lokalne i inne
 • Numery dróg
 • Odległości w km przy drogach
 • Przejścia graniczne
 • Koleje oraz koleje wąskotorowe
 • Koleje linowe oraz wyciągi narciarskie
 • Klasztory, kościoły, cerkwie, synagogi
 • Kempingi
 • Ogrody zoologiczne
 • Ogrody botaniczne
 • Punkty wysokościowe
 • Jaskinie