MAPA ŚCIENNA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - ADMINISTRACYJNO-DROGOWA

SKALA:

1:180 tys.

WYMIAR:

100 x 120 cm

Opis produktu:

Oprawiona w wałki, a więc solidna ścienna mapa województwa małopolskiego (administracyjno-drogowa) to przejrzysty sposób na zaplanowanie trasy. Znajduje zastosowanie w logistyce, jest wykorzystywana też do celów prywatnych. Dzięki jasno zaznaczonym granicom województw, miast i powiatów ułatwia odnalezienie kluczowych punktów na mapie. Przejrzysta numeracja dróg, odległości w kilometrach i zaznaczone strategiczne charakterystyczne miejsca umożliwiają zaplanowanie najlepszej trasy.

Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.

 

Mapa zawiera: 

 • Granice województwa
 • Granice powiatu (każdy powiat zaznaczony innym kolorem)
 • Granice miasta na prawach powiatu
 • Granice miasta
 • Granice gminy
 • Granice miasta połączonego z gminą
 • Przynależność obszaru gminy do siedziby znajdującej się w mieście
 • Siedziby Urzędów Wojewódzkich
 • Siedziby Starostw Powiatowych
 • Siedziby Urzędów Miejskich
 • Siedziby Urzędów Gminnych
 • Siedziby Urzędów Miast i Gmin
 • Miasta na prawach powiatu
 • Autostrady oraz autostrady w budowie
 • Drogi główne, drugorzędne, lokalne i inne
 • Numery dróg
 • Odległości w km przy drogach
 • Przejścia graniczne
 • Koleje oraz koleje wąskotorowe
 • Koleje linowe oraz wyciągi narciarskie
 • Klasztory, kościoły, cerkwie, synagogi
 • Kempingi
 • Ogrody zoologiczne
 • Ogrody botaniczne
 • Punkty wysokościowe
 • Jaskinie