MAPA ŚCIENNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - ADMINISTRACYJNO-DROGOWA

SKALA:

1:150 tys.

WYMIAR:

97 x 100 cm

Opis produktu:

Administracyjno - drogowa mapa ścienna województwa opolskiego to funkcjonalna w użyciu mapa, która przyda się tym wszystkim, którzy lubią planować swoje działania lub po prostu być dobrze zorientowani w regionie, po którym się poruszają. Mapa tego typu typu stanowi narzędzie, które ułatwi zarówno poznanie podziału adminiustracyjnego, jak i sieć drogową województwa opolskiego.

 

Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.

 

Mapa zawiera m.in.: 

 • granice województwa
 • granice powiatu (każdy powiat zaznaczony innym kolorem)
 • granice miasta na prawach powiatu
 • granice miasta, granice gminy
 • granice miasta połączonego z gminą
 • przynależność obszaru gminy do siedziby znajdującej się w mieście
 • siedziba urzędu wojewódzkiego
 • siedziby starostw powiatowych
 • siedziby urzędów miejskich, siedziby urzędów gminnych
 • siedziby urzędów miast i gmin
 • miasta na prawach powiatu
 • autostrady oraz autostrady w budowie
 • drogi główne, drugorzędne, lokalne i inne
 • numery dróg
 • odległości w km przy drogach