MAPA ŚCIENNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - ADMINISTRACYJNO-DROGOWA

SKALA:

1:162 tys.

WYMIAR:

100 x 120 cm

Opis produktu:

Administracyjno-samochodowa mapa ścienna województwa świętokrzyskiego to zarówno pomoc dla kierowców, logistyków, jak i pracowników biurowych lub po prostu mieszkańców tego regionu, którzy chcą dobrze poznać okolicę. Dzięki mapie tego typu zaplanowanie trasy, sprawdzenie lokalizacji wybranego punktu czy wyznaczenie granic pożądanego obszaru jest bardzo wygodne.

 Mapa zawiera: 

 • Granice województwa
 • Granice powiatu (każdy powiat zaznaczony innym kolorem)
 • Granice miasta na prawach powiatu
 • Granice miasta
 • Granice gminy
 • Granice miasta połączonego z gminą
 • Przynależność obszaru gminy do siedziby znajdującej się w mieście
 • Siedziby Urzędów Wojewódzkich
 • Siedziby Starostw Powiatowych
 • Siedziby Urzędów Miejskich
 • Siedziby Urzędów Gminnych
 • Siedziby Urzędów Miast i Gmin
 • Miasta na prawach powiatu
 • Autostrady oraz autostrady w budowie
 • Drogi główne, drugorzędne, lokalne i inne
 • Numery dróg
 • Odległości w km przy drogach
 • Przejścia graniczne
 • Koleje oraz koleje wąskotorowe
 • Koleje linowe oraz wyciągi narciarskie
 • Klasztory, kościoły, cerkwie, synagogi
 • Kempingi
 • Ogrody zoologiczne
 • Ogrody botaniczne
 • Punkty wysokościowe
 • Jaskinie