MAPA ŚCIENNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - ADMINISTRACYJNO-DROGOWA

SKALA:

1:205 tys.

WYMIAR:

120 x 91 cm

Opis produktu:

Na mapie ściennej województwa warmińsko-mazurskiego w czytelny sposób zaznaczono granice jednostek administracyjnych, a także ich siedziby: urzędy czy starostwa. Kaligrafowie opracowali tę mapę tak, by zawierała również szczegółowe drogowe informacje: autostrady, drogi krajowe, powiatowe czy lokalne.

 

Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.

 

Mapa zawiera m.in.: 

 • granice województwa
 • granice powiatu (każdy powiat zaznaczony innym kolorem)
 • granice miasta na prawach powiatu
 • granice miasta, granice gminy
 • granice miasta połączonego z gminą
 • przynależność obszaru gminy do siedziby znajdującej się w mieście
 • siedzibę urzędu wojewódzkiego
 • siedziby starostw powiatowych, siedziby urzędów miejskich
 • siedziby urzędów gminnych, siedziby urzędów miast i gmin
 • miasta na prawach powiatu
 • autostrady oraz autostrady w budowie
 • drogi główne, drugorzędne, lokalne i inne
 • numery dróg
 • odległości w km przy drogach