MAPA ŚCIENNA ZIEMI ŚWIĘTEJ

SKALA:

1:350 tys.

WYMIAR:

100 x 140 cm

Opis produktu:

Mapa ścienna Ziemi Świętej przedstawia w sposób ogólny i szczegółowy (dzięki dwustronnie zadrukowanej, laminowanej powierzchni) tereny kluczowe dla początków chrześcijaństwa. Zawiera miasta i osady w okresie od patriarchów (X wiek przed Chrystusem) do Jezusa i apostołów, a także - na mapach szczegółowych - m.in. plan Jerozolimy od X w. przed Chrystusem do czasów jej zniszczenia w roku 70. Wszystko to w skali 1:350 tys.

 

Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.

 

Mapa główna:

  • miasta i osady w okresie od patriarchów do Jezusa i apostołów

Dodatkowe mapki:

  • okres od patriarchów do zajęcia Kanaanu (do X w. przed Chrystusem)
  • okres monarchii i podzielonej monarchii (X do VI w. przed Chrystusem)
  • okres perski (poł. VI i V w. przed Chrystusem)
  • okres grecki i hasmonejski (IV do I w. przed Chrystusem)
  • czasy Jezusa i Apostołów
  • plan Jerozolimy (od X w. przed Chrystusem do czasów zniszczenia w r. 70)