MONETA MOSIĘŻNA - KRAKÓW - MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ

LOKALIZACJA:

Kraków

AWERS:

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (logo)

REWERS:

Hala Tramwaju Wąskotorowego

ŚREDNICA:

30 mm