MONETA MOSIĘŻNA - LUBLIN - OGRÓD BOTANICZNY / CARLINA ONOPORDIFOLIA

LOKALIZACJA:

Lublin

AWERS:

Ogród Botaniczny im. Marii Curie-Skłodowskiej

REWERS:

Carlina Onopordifolia

ŚREDNICA:

30 mm