MONETA MOSIĘŻNA - STRONIE ŚLĄSKIE - JASKINIA NIEDŹWIEDZIA

LOKALIZACJA:

Stronie Śląskie

AWERS:

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

REWERS:

Dolina Kleśnicy, Głuszec

ŚREDNICA:

30 mm