MONETA MOSIĘŻNA - STRONIE ŚLĄSKIE - OŚRODEK GÓRSKI "CZARNA GÓRA"

LOKALIZACJA:

Stronie Śląskie

AWERS:

Ośrodek Górski "Czarna Góra"

REWERS:

Szczyt Czarna Góra

ŚREDNICA:

30 mm