MONETA MOSIĘŻNA - WIELKOPOLSKA - WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

LOKALIZACJA:

Wielkopolska

AWERS:

Wielkopolski Park Narodowy (logo)

REWERS:

Ruiny Zamku K. Potockiej

ŚREDNICA:

30 mm