MONETA MOSIĘŻNA - WISŁA - STACJA NARCIARSKA "SOSZÓW"

LOKALIZACJA:

Wisła

AWERS:

Stacja Narciarska "Soszów"

REWERS:

Wyciąg Krzesełkowy

ŚREDNICA:

30 mm