RATUSZE W POLSCE STYLIZOWANA MAPA ŚCIENNA

WYMIAR:

150 x 140 cm

Opis produktu:

Mapa ścienna ratuszy w Polsce to wyjątkowa pozycja wśród map naszego Wydawnictwa, na której naniesiono wszystkie te budowle, które wznoszone były w centrum miasta na głównym placu lub w jego głównej pierzei. Wiele z nich – jak na przykład toruński ratusz jest jednym z największych ceglanych budynków tego typu w Europie i najważniejszym zabytkiem toruńskiej starówki. To doskonały produkt do aranżacji wnętrz instytucji, ale przede wszystkim do  wykorzystania w siedzibach burmistrzów i rad miejskich! Na mapie naniesiono także niezwykle ciekawe ryciny polskich ratuszy z XVI wieku na podstawie „Civitates orbis terrarum” – atlasu miast świata wydanego w Kolonii w latach 1572–1618 przez Georga Brauna i Fransa Hogenberga