Projekty UE

20.08.2020

TYTUŁ PROJEKTU: „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Wydawnictwo Kartograficzne ‘Mapy Ścienne’ Beata Piętka.”
CEL PROJEKTU: Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej.
PLANOWANE EFEKTY: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 118 547,46zł