Ratusze w Polsce stylizowana mapa ścienna

01 kwietnia 2020

Mapa ścienna ratuszy w Polsce to unikalny zbiór tych niezwykłych budowli. Wiele z nich znamy wszyscy – to perły naszej architektury, ale o istnieniu innych, a jest ich ponad 360 – wiemy naprawdę niewiele. W niektórych z nich obecnie znajdują się cenne muzea, ale przede wszystkim to siedziby władz samorządowych. Jednak ze wszystkimi łączy się nerozerwalnie historia miasta i ludzi. Na mapie naniesiono także niezwykle ciekawe ryciny z „Civitates orbis terrarum” – atlasu miast świata wydanego w Kolonii w latach 1572–1618 przez Georga Brauna i Fransa Hogenberga przedstawiające panoramę polskich miast z XVI wieku.